Privacy Policy

Tässä kuvataan Lil’More Creative Oy:n noudattama tietosuojakäytäntö.

1. Name / Contact information

Lil’More Creative Oy (2933636-8)
Erottajankatu 9 A 1b
00130 Helsinki,
Finland

2. Person responsible for the register

Lil’Moren markkinointi ja asiakasrekisteristä vastaa toimitusjohtaja Laura Palminen.
Contacts related to this matter can be sent by e-mail to: info@lilmore.fi or by phone: +358 40 561 5281.

3. Name of register

Lil’Moren markkinointi ja asiakasrekisteri.

4. Purpose of the register and processing personal data

Lil’More Creative Oy ylläpitää markkinointi- ja asiakasrekisteriä asiakassuhteen tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää Lil’More Creative Oy:n ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin (mukaan lukien sähköiseen suoramarkkinointiin) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Asiakasyrityksen sopimuksellisilla yhteyshenkilöillä on oikeus määritellä Lil’More Creative Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennettavat yhteyshenkilöt kyseisen asiakkuuden osalta.

Personal information is collected from registered individuals and from public sources, such as the Internet, public company websites and social networking services or other similar registers in accordance with data protection legislation.

5. Data content of the register

The following data can be processed in the register:

  • contact details (name, e-mail address and telephone number)
  • information related to person’s task (job title and area of responsibility)
  • data concerning the employer company
  • event data, such as subject’s participation in events
  • information about the marketing contents used by the data subject, such as opening and click data
  • additional information provided by contact forms

6. Regular sources of information

Lil’More Creative Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää rekisteröitävän henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja kerätään myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten sähköisen suoramarkkinoinnin ja tapahtumien yhteydessä sekä julkisista lähteistä.

7. Transfer of personal data

Lil’More Creative Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos viranomaiset lain mukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädäntö niin vaatii. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Lil’More Creative Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Lil’More Creative Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Lil’More Creative Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Lil’More Creative Oy:n toimeksiannosta ja lukuun ja olemme vastuussa palveluntarjoajien meidän puolestamme suorittamasta henkilötietojen käsittelystä suhteessa rekisteröityyn aivan samoin kuin omasta toiminnastamme.

Some of the services related to the processing of personal data used by the controller may operate outside the area of the European Union member states or the European Economic Area.

8. Personal data retention period

Personal data shall be retained for as long as it is necessary to retain it in order to meet the purpose for which it has been collected in accordance with this privacy policy. Personal data that has remained passive is taken into account in the retention of personal data, and it is erased on a regular basis.

9. The rights of data subjects in the processing of the data

Right to inspect the data

The data subject has the right to inspect what data concerning them has been recorded in the personal data register and to receive a copy of the data. The data subject must send the inspection request by email to info@lilmore.fiThe data subject must present the information required for the retrieval of data in the inspection request. If necessary, the controller may request further information in order to identify the data subject. The response to the inspection request will be sent to the person presenting the inspection request by email unless the data subject requests to send the information in some other way.

Right to rectification

Lil’More Creative Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Lil’More Creative Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Right to restriction of processing

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Lil’More Creative Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Right to demand erasure of data or object to the processing of data

The data subject has the right to demand erasure of their personal data or to object to its processing when it is based on legitimate interests. The data subject shall always have the right to object to direct marketing by sending an email to info@lilmore.fi.

Right to lodge a complaint with the supervisory authority

The data subject shall have the right to lodge a complaint on the processing of personal data with the supervisory authority.

10. Cookies

Lil’More Creative Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

More information about the use of cookies: Cookie policy

11. Changes to the data protection practice

Lil’More Creative Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemmekin, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

PAGE LAST UPDATED ON 22.9.2020.